------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartell i gràfica del documetal "Edificio España"
--
Edificio España és un documental de com es "decontrueix" un edifici emblemàtic de Madrid. Una pel·lícula en un to experimental que desafia les estructures clàssiques de la narrativa. Per això vam decidir deconstruir la pel·lícula mateixa: vam extreure un fotograma per segon i els vam utilitzar com si fossin mahons per fer el cartell. El resultat: un cartell amb 5.661 frames.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartel y gráfica del documetal "Edificio España"
--
Edificio España es un documental de cómo se "deconstruye" un edificio emblemático de Madrid. Una película en tono experimental que desafía las estructuras narrativas clásicas. Por eso decidimos deconstruir la película misma: extrajimos un fotograma por segundo y los utilizamos como si fuesen ladrillos para levantar el cartel. El resultado: un cartel con 5.661 frames.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any: 2011