------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartell i gràfica de la pel·lícula Tres dies amb la família.
--
Escándalo Films ens va encarregar el cartell, la web i el material gràfic de la primera peli de la Mar Coll. El cartell que veieu, però, no és el definitiu. No vam parar d'afegir-hi premis. Tant per la Nausicaa Bonnín com per l'Eduard Fernández i la Mar Coll. Málaga, Gaudí, Goya...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartel y gráfica de la película Tres días con la familia.
--
Escándalo Films nos encargó el cartel, la web y la gráfica en general de la primera peli de Mar Coll. Pero el cartel que veis no es el definitivo. No paramos de añadir premios. Tanto para Nausicaa Bonnín como para Eduard Fernández y Mar Coll. Málaga, Gaudí, Goya...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.tresdiesamblafamilia.com

Any: 2009