------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitat i disseny editorial per Catalanfilms
--
Col·lecció de 5 catàlegs amb les produccions de tot el 2010 a Catalunya: tv movies, llargs, curts, animació i documentals.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creatividad y diseño editorial para Catalanfilms
--
Colección de 5 catálogos con las producciones del 2010 en Cataluña: tv movies, cortos, largos, animación y documentales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

Any: 2010