------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imatge corporativa, per a un centre hípic.
--
Gavamar és una hípica petita que vol fugir dels estereotips associats al sector eqüestre.
Per això els vam proposar construir una imatge molt senzilla i que no exigís grans recursos en la seva aplicació. La solució va ser sintetitzar un escut clàssic i convertir-lo en stencil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagen corporativa para un centro ecuestre
--
Gavamar es una hípica pequeña que pretende huir de los estereotipos asociados al sector ecuestre.
Por eso les propusimos construir una imagen muy sencilla y que no exigiese grandes recursos en su aplicación. La solución fue sintetizar un escudo clásico y transformarlo en stencil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any: 2014