------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Branding per a IDEA Barcelona
--
L’equip de IDEA Barcelona és un grup de 4 reconeguts catedràtics i professors, membres de l’Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, altament especialitzats en assessorament, formació i recerca en totes les matèries relacionades amb l’activitat de les Administracions Públiques i de les institucions nacionals i europees.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Branding para IDEA Barcelona
--
El equipo de IDEA Barcelona es un grupo de 4 reconocidos catedráticos y profesores, miembros del Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, altamente especializados en asesoramiento, formación e investigación en todas las materias relacionadas con la actividad de las Administraciones Públicas y de las instituciones nacionales y europeas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any: 2015