------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pixar. 25 anys d'animació
--
Disseny de la campanya de comunicació i dels diferents elements de difusió per a l'exposició itinerant del 25 aniversari de Pixar, en CaixaForum Madrid, Saragossa i Barcelona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pixar. 25 años de animación
--
Diseño de la campaña de comunicación y de los diferentes elementos de difusión para la exposición itinerante del 25 aniversario de Pixar, en CaixaForum Madrid, Saragossa i Barcelona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Any: 2014