Catàleg de la sèrie expositiva "Un monstre que diu la veritat" de l'Espai 13 de la Fundació Joan Miró.

Catalog of the exhibition series "A Monster Who Tells the Truth" of Espai 13 by Joan Miró Foundation.
Back to Top