Walabi és un estudi de disseny orientat a la comunicació gràfica i publicitària. Creat l'any 2004 per l'Àlex Poblet. Ens podeu venir a veure al Passatge Mercè Rodoreda, 11 de Castelldefels (Barcelona). O trucar-nos al 93 200 64 96. Ara, que ja que esteu davant l'ordinador, també podeu enviar-nos un mail. A Walabi diem: si pots fer-ho fàcil, perquè fer-ho difícil?

Walabi is a design studio focused on graphic and advertising communication. Created in 2004 by Àlex Poblet. You can come and see Passatge Mercè Rodoreda, 11 at Castelldefels (Barcelona). Or call us at 93 200 64 96. Now that you are in front of your computer, you can also send us an email. At Walabi we say: if you can make it easy, why make it difficult?
Up! Amunt!