Memòries de les conferències i debats sobre el futur del Cinema Fantàstic promogut pel Sitges Film Festival i PAC (Productors Associats de Catalunya).

Memories of the conferences and debates about the future of Fantastic Cinema promoted by Sitges Film Festival and PAC (Productors Associats de Catalunya).
Back to Top