Rebranding i definició d’un nou univers conceptual per la comunicació del Teatre Lliure de Barcelona. Es defineix una nova personalitat de marca. Una personalitat múltiple, capaç de transformar-se en allò que vulgui. La veu d’un narrador. Algú que es transmuta i assumeix diferents rols per explicar històries dins i fora de l’escenari. 

Rebranding and definition of a new conceptual universe for the Teatre Lliure communication. A new brand personality is defined. A multiple personality, capable of transforming into whatever it wants. The voice of a storyteller. Someone who transmutes and assumes different roles to tell stories on and off stage.

Back to Top