Nova imatge i sistema de branging. Tiempo BBDO ens va encarregar la col·laboració per la creació d’un nou codi de comunicació per deixar enrere el “spanglish" i el núvol. On es va repensar tot, des del posicionament estratègic fins a l’storytelling de la publicitat o la comunicació a les bosses per al mareig.

New image and branging system. Tiempo BBDO commissioned us the collaboration to create a new communication code to leave behind the "spanglish" and the cloud. Everything was rethought, from the strategic positioning to the storytelling of advertising or the communication to bags for dizziness.
Back to Top